NAHORU

Historické články

Děkujeme pracovnicím studovny Regionální knihovny Teplice za archivaci článků a dokumentace, která se týká historie a současnosti městské dopravy na Teplicku. Dále pak Pavlovi Kovářovi, který je autorem většiny článků a Petrovi Beránkovi rovněž za archivaci novinových výstřižků.


1969

Kdysi, dnes

březen 1969

V květnu roku 1858 byl zahájen osobní provoz na železničním úseku Teplice-Ústí nad Labem. Teplické nádraží bylo postaveno v místech bývalých cihelen daleko za městem, které bylo s nádražím spojeno dlouhou alejí... Celý článek »


1975

TEPLICE PŘED STO LETY - Železnice

listopad 1975

Bezesporu největším impulsem pro rozvoj uhelné těžby a tím i pro přeměnu krajiny pod Krušnými horami v průmyslovou oblast bylo vybudování železniční sítě. V roce 1858 byly spojeny železnicí Teplice s Ústím n. L... Celý článek »


1976

TEPLICE PŘED STO LETY - Doprava v čase minulém

listopad 1976

Dopravních možností bývalo před sto lety v Teplicích dostatek. Fiakry s dvouspřežením, drožky s jedním koněm, omnibusy a poštovní dostavníky, nicméně se doporučovalo při pěkném počasí o svátcích a nedělích si jízdu zajistit předem... Celý článek »


1977

Jak se jezdívalo, jak se jezdí

listopad 1977

Ničivý požár roku 1793 poněkud život lázeňských Teplic ochromil. Ale město se z agónie vzchopilo rychle. Brzy další a další návštěvníci Teplice obdivovali. Přírodní krásy, architekturu, pouliční osvětlení nejdříve s lampami olejovými... Celý článek »


1986

Atlas trolejbusů

Od roku 1895 se postupně budovala úzkorozchodná elektrická malodráha Řetenice—Teplice-Šanov—Trnovany—Horní Dubí, která současně zajišťovala kapacitně dostatečnou městskou dopravu v Teplicích. V roce 1950 bylo rozhodnuto zavést... Celý článek »


1987

Změny v městské dopravě

leden 1987

Rada ONV i rada MěstNV v Teplicích schválily koncepci městské hromadné dopravy v okresním městě, která je konkretizována pro kratší období do roku 1990... Celý článek »


1988

Co s černými pasažéry v městské dopravě?

1988

Teplice: 70 cestujících bez jízdenky v jednom autobusu... Celý článek »


Kde trolejbusy mají zelenou

červenec 1988

Bez městské hromadné dopravy si dnes život obyvatel Teplic ani okolních obcí již takřka nedovedeme představit. Její provozovatel — Dopravní podnik města Teplic — má k dispozici dvě trakce, trolejbusovou a autobusovou, přičemž obě na sebe navazují a vzájemně se doplňují... Celý článek »


1989

Zrušené teplické tramvaje

25. březen 1989

Prvním městem na území Severočeského kraje, kde se městská doprava prosadila, byly lázeňské Teplice. Rozrůstající se světově proslulé lázeňské dvojměstí Teplice—Šanov s rozvinutým průmyslem sklářským, strojírenským a báňským potřebovalo moderní veřejný dopravní prostředek... Celý článek »


Upozornění - rekonstrukce trolejového vedení

28. červen 1989

Od 4. července zhruba dvou tří týdnů bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce trolejového vedení na Náměstí Zdeňka Nejedlého. Z tohoto důvodu bude přerušen trolejbusový provoz v Šanově I a v Řetenicích.... Celý článek »


Trolejbusem všemi směry

26. červenec 1989

„Teď právě probíhá montáž oblouku, pak bude následovat křížení a instalace šesti nových výhybek," sděluje nám přímo v centru veškerého dění ředitel Dopravního podniku města Teplic Andrej Hroza... Celý článek »


Změny v dopravě

23. srpen 1989

Od pondělí 28. srpna dochází v městské hromadné dopravě v Teplicích k některým změnám v souvislosti s rozšířením trolejbusového provozu do Prosetic a s ukončením letního provozu... Celý článek »


Problém zvaný doprava

8. listopad 1989

Již koncem 19. století byly lázeňské Teplice rychle se rozvíjejícím průmyslovým centrem. Vznik MHD v roce 1894 si vynutil rychlý růst tradičních dělnických čtvrtí na okrají města — Řetenic a Trnovan... Celý článek »


1992

Trolejbusová doprava slaví čtyřicátiny

13. květen 1992

A to o třetím květnovém víkendu. V sobotu 16. května od 9.30 hodin se uskuteční výstavka historických vozidel před hlavním nádražím ČSD v Teplicích, od 10 do 13 hodin bude následovat projížďka po trolejbusových tratích s výkladem pro cestující... Celý článek »


1996

Die einstige Straßenbahn von Teplitz

březen 1996

Die im Sudetenland beheimatete Teplitzer Kleinbahn ist eine der ersten elektrischen Bahnen in der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie gewesen... Celý článek »


1997

Význam a poslání městské hromadné dopravy

15. leden 1997

Městská hromadná doprava se v poslední době stala v Teplicích mezi lidmi námětem mnoha polemik. Jedni jsou se současným stavem nespokojeni, jiní ho považují za normální. Otázkou ovšem zůstává, zda si každý dokáže uvědomit skutečný význam MHD... Celý článek »


Problémy městské hromadné dopravy v Teplicích

16. leden 1997 - 1. část
17. leden 1997 - 2. část


Teplice oslaví 45. výročí trolejbusové dopravy

25. srpen 1997

Koncem srpna oslaví město Teplice 45. výročí od zahájení trolejbusové dopravy a zároveň dojde k zprovoznění nové trolejbusové tratě Jankovcova – Fráni Šrámka k uzavření IV. etapy rozšíření sítě této ekologické dopravy... Celý článek »


45 let trolejbusové dopravy v Teplicích s jubilejní jízdenkou

5. září 1997

Mezi města s nejstarším provozem MHD v naší republice patří lázeňské Teplice, neboť již v roce 1895 vyjela z iniciativy tehdejšího majitele teplického panství knížete Alfonse Clary-Aldringena po městě elektrická úzkorozchodná tramvaj. To byla tehdy novinka, kterou si jen málokterá města mohla dovolit... Celý článek »


1998

Před 140 lety dokončili Ústecko - teplickou dráhu

21. srpen 1998

Budování železnice na severozápadě Čech úzce souvisí s dějinami severočeského uhlí. A právě nejtypičtější uhelnou trasou u nás se stala Ústecko - teplická dráha... Celý článek »


Nízkopodlažní autobus již začal sloužit cestujícím

12. listopad 1998

Dopravní podnik Teplice s.r.o. nasadil od 9. listopadu na vé linky (poprvé v 15.06 ze Střelné) zbrusu nový nízkopodlažní autobus Renault Karosa City B... Celý článek »


Cestující si zvykají na nové uspořádání zastávek u teplického Okresního soudu

5. prosinec 1998

Dopravní podnik Teplice s.r.o. se snaží v rámci možností vycházet vstříc i těm cestujícím, kteří jezdí se svými nákupy do větších nákupních center... Celý článek »


Autobusy parkující u hlavního nádraží v Teplicích omezují průjezdnost ulic

9. prosinec 1998

V pracovních dnes, zejména v odpoledních dopravních špičkách, patří prostor u hlavního nádraží v Teplicích směrem do Hrázní ulice k těm nejzahlcenějším místům... Celý článek »


V Teplicích se po Novém roce bude asi zdražovat

23. prosinec 1998

"Iniciativa na zvýšení limitu nevznikla v žádném případě z naší strany. Je to iniciativa města," prohlásil jednatel Dopravního podniku Teplice Milan Gaisler... Celý článek »


1999

Výrazné snížení dotace na provoz MHD v Teplicích v letošním roce ovlivnilo negativně rozsah
provozu linek trolejbusů a autobusů

26. březen 1999

Provoz městské hromadné dopravy je i v nejcivilizovanějších zemích závislý především na dotacích, přidělovaných jejich provozovatelům z jednotlivých městských rozpočtů... Celý článek »


Řetenické nádraží pochází z doby prusko – rakouské války

7. duben 1999

V roce 1866 započala stavba 10,1 km dlouhé železnice tratě Teplice - Duchcov, která navazovala na stávající Ústecko – teplickou dráhu. Přes všechny všeobecně nepříznivé události tehdejší prusko - rakouské války otevření trati nastalo již 15. července 1867... Celý článek »


2000

Teplické hlavní nádraží
Počátky autobusové dopravy na Teplicku sahají až do roku 1907
Než v Teplicích vyjely tramvaje, jezdily jen drožky a omnibusy
První roky po zahájení tramvajového provozu v Teplicích

5. květen 2000

Firma LINHEIM a spol., která projektovala první tramvajové trasy v Teplicích dodala do lázeňského města rovněž vozový park... Celý článek »


Tramvajová doprava v Teplicích před první světovou válkou

27. červen 2000

Řada projektů dalších tramvajových tratí na počátku dvacátého století se nesetkala s úspěchem, a tak musely Teplice dlouhá léta čekat na dobudování a otevření dalších úseků... Celý článek »


První autobusy v Teplicích a stav na elektrické dráze

18. červenec 2000

Ještě před první světovou válkou se v Teplicích začalo uvažovat o dalším dopravním prostředku, který by doplnil a navazoval na elektrickou pouliční dráhu... Celý článek »


Třicátá léta na elektrické dráze lázeňského města Teplic

23. srpen 2000

Světová hospodářská krize na počátku třicátých let znamenala podstatný pokles dopravy. Nákladní doprava byla úplně zrušena a zůstala jen pravidelná přeprava pošty. Také počet vlakových spojů se podstatně omezil a noční spoje z Teplic vůbec nejezdily... Celý článek »


Doprava v Teplicích po obsazení pohraničí a za 2. světové války

26. srpen 2000

Neradostnou kapitolu městské dopravy v Teplicích je doba po záboru pohraničí v roce 1936 a celé následné období druhé světové války... Celý článek »


Teplická doprava po skončení druhé světové války

27. září 2000

Po osvobození v roce 1945 pokračoval na elektrické dráze v Teplicích neutěšený stav. Po válce se sice obnovil na lince č. 2 provoz do Šanova, avšak... Celý článek »


Bývalý tramvaják vzpomíná

říjen 2000

Teplická MHD si v poslední době připomněla celou řadu výročí. Když před 105 lety vyjely do teplických ulic první elektrické tramvaje, byla tím zahájena nová epocha veřejné dopravy v našem lázeňském městě... Celý článek »


O zavedení trolejbusů dopravy v Teplicích se uvažovalo od války

11. říjen 2000

Malé ohlédnutí do historie nám říká, že trolejbusy jsou až překvapivě letitým dopravním prostředkem. Prvně se objevily už roku 1882 v Berlíně, kde s nimi firma Siemens a Halske dělala první pokusy... Celý článek »


Soumrak teplických tramvají aneb konec druhé nejstarší dráhy v Čechách

21. listopad 2000

V poválečných letech se také pro nedostatek náhradních dílů odstranilo z vozidel zařízení tlakové brzdy. Vozy, s jejichž brzkým vyřazením se nepočítalo, obdržely, pokud ji již neměly, elektromagnetickou kolejnicovou brzdu... Celý článek »


Když po městě jezdily společně tramvaje, trolejbusy i autobusy

7. prosinec 2000

Další rozvoj trolejbusové dopravy se v prvé polovině padesátých let nedařilo v Teplicích zajišťovat tak, jak bylo naplánováno. Došlo sice k výstavbě prvé části druhého trolejbusového okruhu... Celý článek »


Dopravní podnik Teplice posílí předvánoční dopravu K Hypernově pojede autobus i o půlnoci

7. prosinec 2000

K posílení provozu městské hromadné dopravy se rozhodl dopravní podnik Teplice před vánočními svátky, aby tak usnadnil Tepličanům cestu za vánočními dárky... Celý článek »


Teplická doprava získala v šedesátých letech nové autobusy

20. prosinec 2000

Po úplném zrušení tramvajového provozu se MHD. v Teplicích reorganizovala, neboť trolejbusový a autobusový provoz na sebe musel navazovat a vzájemně se doplňovat. V roce 1959 vlastnil Dopravní podnik 16 trolejbusů... Celý článek »


2001

Teplická hromadná doprava v letech sedmdesátých

4. leden 2001

Koncem šedesátých let se rozjely po Teplicích nové autobusy Škoda ŠM 11, které se dobře uplatnily a zejména potom v sedmdesátých letech vytlačily postupně z provozu všechny předcházející typy vozů... Celý článek »


Renesance trolejbusů v okresním městě v letech osmdesátých

10. leden 2001

Od osmdesátých let se stále více hovořilo o renesanci trolejbusové dopravy u nás i ve světě. Svět prožíval problémy s naftou a navíc bylo životní prostředí stále více zatěžováno znečišťováním z průmyslové výroby a právě tak i exhalacemi z výfukových plynů automobilového provozu... Celý článek »


Rozvoj městské hromadné dopravy v letech devadesátých

17. leden 2001

V průběhu devadesátých let se pokračovalo na výstavbě dalších trolejbusových směrů. Roku 1991 došlo ke zprovoznění úseku od hlavního nádraží Českých drah přes ulici Na hrázi, Jateční, Libušinu do Duchcovské ulice poblíž nemocnice... Celý článek »


Katastrofické srážky vlaků s autobusy v Teplicích

26. červenec 2001

K nejhorším a nejtragičtějším nehodám v historii teplické městské hromadné dopravy došlo v roce 1956 a to hned dvakrát za sebou na stejném místě - na dnes již neexistujícím chráněném železničním přejezdu v Dubské ulici... Celý článek »


Nehody teplických trolejbusů

3. září 2001

Ani provoz trolejbusů, které k lázeňským Teplicím patří již téměř cele půlstoletí, se neobešel bez havárií a neštěstí. Mnozí si možná ještě vzpomenou na srážku trolejbusu 14Tr, evidenčního čísla 146, s městským autobusem, ke které došlo v polovině devadesátých let... Celý článek »


2002

Křižovatka se zajímavou historií

7. březen 2002

Dnešní křižovatka Masarykova - Školní u bývalého gastronomu a hotelu Thermia patří k rušnému centru Teplic. V minulosti tomu však bylo jinak, třebaže zdejší křižovatka má už své letité tradice... Celý článek »


Zítra vyjede nostalgická trolejbusová linka, připomínající 50 let trolejbusů v Teplicích

3. květen 2002

Do jízdních řádů MHD v Teplicích jé zahrnuta „nostalgická trolejbusová linka“ č. 11, která jezdí pouze výjimečně, a to o vybraných sobotách v roce... Celý článek »


Trolejbus v nejlepším věku...

červen 2002

Prvního května roku 1952 se Teplicemi poprvé rozjel trolejbus 7Tr číslo 101 na lince č. 11, do něhož cestující nastoupili na zastávce Hlavní nádraží. Uplynulo padesát let a život ve městě bez trolejbusového provozu si vůbec nedokážeme představit... Celý článek »


Napsali jste nám... Půlstoletí trolejbusů...

12. červen 2002

Prvým městem v našem kraji, kde se městská hromadná doprava prosadila, se staly lázeňské Teplice, neboť již v roce 1895 vyjela z iniciativy tehdejšího majitele, podnikavého a vzdělaného šlechtice, knížete Alfonse Cláry-Aldringena po městě elektrická úzkorozchodná tramvaj... Celý článek »


Dopravní podnik Teplice slaví 50 let

říjen 2002

Městská hromadná doprava je činností, která má v životě města svou nezastupitelnou úlohu, i když tento fakt si uvědomíme většinou až tehdy, když nefunguje - viz důsledky povodní v Praze... Celý článek »


2003

Železnice v Teplicích

březen 2003

Budování železnice na severozápadě Čech úzce souvisí s dějinami severočeského uhlí. A právě nejtypičtější uhelnou trasou se u nás stala Ústecko−teplická dráha... Celý článek »


Tramvaje v Teplicích

květen 2003

Elektrická pouliční dráha v Teplicích vznikla z podnětu tehdejšího majitele teplického panství, podnikavého a vzdělaného šlechtice, knížete Alfonse Clary−Aldringena... Celý článek »


Autobusová doprava v Teplicích

říjen 2003

Teplická autobusová doprava od svých počátků až do dneška nebyla nikdy vyloženě městská, neboť její linky nespojovaly pouze jednotlivé městské části, ale ve většině případů vyjížděly i do okolních obcí a měst, včetně zahraničních... Celý článek »


2004

Čekají je úpravy v dopravě - v Dubí budou pokračovat opravy povodní poničených mostů

30. leden 2004

Kvůli opravě mostů v Dubí bude mít v tomto městě upravený provoz teplická MHD... Celý článek »


Nádražní budovy v Teplicích

březen 2004

Hustou železniční sítí a tedy i několika nádražími se mohou pochlubit také Teplice, neboť touto oblastí je vedeno hned několik železničních tratí. Nejstarší a zároveň nejdůležitější z nich tzv. Ústecko−teplická dráha... Celý článek »


Před pětačtyřiceti lety se Teplice rozloučily s tramvajemi

12. říjen 2004

Elektrická pouliční dráha v Teplicích vznikla z podnětu tehdejšího majitele teplického panství, podnikavého a vzdělaného šlechtice, knížete Alfonse Glary-Aldringena... Celý článek »


Jede Jede mašinka...

9. prosinec 2004

A té, která se v sobotu, 27. listopadu ve tři čtvrtě na deset prohnala bílinským nádražím, se skutečně kouřilo z komínka! Nejenom pro milovníky vláčků to byl velký svátek... Celý článek »


2005

Historické tramvaje v Teplicích

červenec 2005

Letos v červenci si připomínáme už 110 let existence teplické MHD, kterou zahajovala elektrická pouliční dráha. Vznikla z podnětu tehdejšího majitele teplického panství, podnikavého a vzdělaného šlechtice knížete Alfonse Clary Aldringena... Celý článek »


Teplická městská hromadná doprava má letos výročí 110 let

16. srpen 2005

Letos v červenci jsme si připomněli už 110 let existence teplické MHD, kterou zahajovala elektrická pouliční dráha... Celý článek »


Co přinesla Teplicku železnice

září 2005

Od roku 1858, kdy došlo ke zprovoznění Ústecko-teplické dráhy, začala v Teplicích sloužit nádražní budova, ve které sídlilo zároveň i ředitelství této železnice... Celý článek »


Historie a současnost teplických trolejbusů

listopad 2005

V roce 1950 bylo rozhodnuto dát lázeňskému městu Teplicím již třetí dopravní prostředek, který tehdy s oblibou zaváděla některá větší či lázeňská města - trolejbusy... Celý článek »


Rekonstrukce žst. Teplice v Čechách - výstavba podchodu pro cestující

prosinec 2005

Dne 3. 11. 2005 proběhlo v železniční stanici Teplice v Čechách slavnostní ukončení stavby „Rekonstrukce železniční stanice Teplice v Čechách - výstavba podchodu pro cestující“... Celý článek »


2006

Městská doprava patří k Teplicím už 110 let

4. leden 2006

Už sto deset let mohou lidé v Teplicích využívat služeb městské hromadné dopravy... Celý článek »


Na večerní lyžování jezdí zdarma z Teplic ski-bus

4. leden 2006

Dopravní podnik Teplice s.r.o. i v letošním roce zavedl pro lyžaře bezplatnou linku č. 35 (ski-bus)... Celý článek »


Pestré dějiny podkrušnohorských trolejbusů

leden, únor 2006

Trolejbusy, moderní následovníci svých dědečků, kteří brázdili ulice Berlína již roku 1882, se po 2. světové válce objevily i pod Krušnými horami... Celý článek »


2007

Ožije teplické nádraží?

26. leden 2007

České dráhy, a.s. rozjely rozsáhlou akci s cílem dalšího zkvalitňování služeb cestující veřejnosti. Jisté mnozí z našich laskavých P.T. čtenářů slyšeli něco o pojmu „Živá nádraží“... Celý článek »


Tramvaje přestaly jezdit ve městě před 48 lety

3. únor 2007

V těchto dnech to je už osmačtyřicet let od doby, co v teplických ulicích přestaly definitivně jezdit tramvaje... Celý článek »


(Ne)jede (ne)jede mašinka

duben 2007

Krušnohorská železnice z Mostu přes Dubí na Moldavu je kulturní památkou. Koleje vedou přes strmé mosty a horské tunely... Celý článek »


Boj o teplické tramvaje

červenec 2007

Existence tramvajové dopravy v Teplicích se datuje v letech 1895 až 1959. Dlouho, kromě několika posledních let, se jednalo o jednokolejné tramvajové tratě na úzkém rozchodu 1 000 mm,... Celý článek »


Železnice z Řetenic do Lovosic si připomíná 110. jubileum

prosinec 2007

V roce 1856 získala koncesi na provozování železniční dopravy společnost Ústecko-teplické dráhy a její první stavbou se stala trať z Ústí nad Labem do Teplic... Celý článek »


2008

Tragické tramvajové a železniční nehody

červen 2008

Letos 11. dubna vzrušila veřejnost tragická srážka dvou tramvají na jednokolejné tramvajové trati na okraji Ostravy, při níž zahynuli cestující... Celý článek »


Všudybylka opět v Teplicích

12. červen 2008

V sobotu 7. června zavzpomínalo teplické nádraží na slavnou éru let dávno již minulých. Kdy provozu na našich tratích vládla bezkonkurenčně parní trakce... Celý článek »


Jezdí se opět po dvou kolejích mezi Teplicemi a Bohosudovem

28. listopad 2008

Přesně v 11.20 hodin dne 21. 11., obnovily České dráhy, a.s. dvoukolejný provoz v traťovém úseku Teplice – Bohosudov... Celý článek »


2009

Vétéčko č.1/2009

1. čtvrtletí 2009

Průzkum spokojenosti cestujících v Teplicích a v Nitře
Teplický Citybus v Praze
Jízdní řád MHD v Teplicích v mobilech Celý článek »


Vétéčko č.2/2009

2. čtvrtletí 2009

Zeptali jsme se dopravní ředitel Veolia Transport Teplice Petra Havlíka
Spokojenost s trolejbusy v Teplicích
Informační terminál pro řidiče Celý článek »


Vétéčko č.3/2009

3. čtvrtletí 2009

Podpora závodu horských kol v Teplicích
Solaris v teplicích s reklamou
Autobusový veterán - Karosa ŠL 11 Celý článek »


Vétéčko č.4/2009

4. čtvrtletí 2009

VT Teplice převzala nové trolejbusy
Podpora sportu v Teplicích Celý článek »


2010

Měnící se jízdné MHD a způsob odbavování cestujících

únor 2010

Historie MHD v Teplicích se píše od roku 1895, kdy byly v Teplicích zavedeny první tramvajové linky... Celý článek »


Vétéčko č.1/2010

1. čtvrtletí 2009

Autobusy VT Teplice s reklamou vody
Fotogalerie z předávání trolejbusů v Teplicích Celý článek »


Vétéčko č.3/2010

3. čtvrtletí 2010

Veolia Transport Teplice testuje emulzní naftu Celý článek »


Vétéčko č.4/2010

4. čtvrtletí 2010

Vozový park Veolia Transport Teplice doplnily čtyři nové trolejbusy
Fotoreportáž - Nové trolejbusy ve Veolia Transport Teplice Celý článek »


2011

Nádraží Řetenice

leden 2011

Ve válečném roce 1866, který se do dějin zapsal především tzv. rakousko-pruskou válkou započala stavba... Celý článek »


Vétéčko č.1/2011

1. čtvrtletí 2011

Dánské řidiče v Teplicích zajímali trolejbusy
V Teplicích mají nové autobusy
OmniLinky se přesunuly z Teplic do Prahy Celý článek »


Vétéčko č.3/2011

3. čtvrtletí 2011

Do Teplic zamíří nové tři trolejbusy
SOR TN 12 A do konce roku ve VTT Celý článek »


Nádražní restaurace

listopad 2011

Nádražní restaurace patří ke stejně starým jako samotné dráhy. Staly se dokonce neodmyslitelnou součástí železnice... Celý článek »


Vétéčko č.4/2011

4. čtvrtletí 2011

Mikulášský trolejbus ve VTT
Tepličané chválí MHD
Fotoreportáž - Trolejbusy pro Teplice Celý článek »


2012

Vétéčko č.1/2012

1. čtvrtletí 2012

Co bylo schopno ve VTT jet, vyjelo
Ecodriving - školení ekonomické a ekologické jízdy Celý článek »


Vétéčko č.2/2012

2. čtvrtletí 2012

VTT provozuje MHD v Bílině
Den otevřených dveří ve Veolia Transport Teplice Celý článek »


Trolejbusy patří k Teplicím již 60 let

červenec 2012

V roce 1950 bylo rozhodnuto dát lázeňskému městu Teplice již třetí dopravní prostředek... Celý článek »


Vétéčko č.3/2012

3. čtvrtletí 2012

Vydařený Den otevřených dveří ve VTT Celý článek »


280 let Zahradního domu a projíždějící tramvaje kolem něho

listopad 2012

Třebaže Teplice nejsou na barokní památky nějak bohaté, najdeme i v tomto lázeňském městě několik zajímavých staveb v barokním stylu... Celý článek »


Vétéčko č.4/2012

4. čtvrtletí 2012

Změny v provozu MHD Bílina
Trolejbusový veterán - Škoda 9 TrHT 28 ve VTT Celý článek »


2013

Vétéčko č.1/2013

1. čtvrtletí 2013

Město, kde provozujeme MHD - Teplice
2002 - 2012 Desetiletí velkých změn
Oslava Mikuláše se vydařila Celý článek »


Atéčko č.2/2013

2. čtvrtletí 2013

Přejměnování v Teplicích po pěti letech
Věděli jste, že...
Nevšední trolejbus - SOR TN 12 A Celý článek »