Rozvoj trolejbusů v roce 2019

ev. č. 168 - 27. 12. 2007 ve stanici Šanov I, lázně

V příštím roce dojde k rozšíření trolejových tratí v Šanově a k úpravě trasy trolejbusů v lokalitě u Nových lázní. V pátek 28. prosince k tomu vydal příslušný odbor Magistrátu města Teplice územní rozhodnutí. Žádost o povolení stavby předložil teplický magistrát, zastoupený pražskou akciovou společností Pragoprojekt, a.s., v červenci tohoto roku.

Rozšíření trolejbusových tratí se dotkne konkrétně šanovských ulic Jankovcova, U Nových lázní, Pod Doubravkou a Josefa Hory. Nejvýznamnější změnu zaznamená ulice U Nových lázní, na jejímž konci je smyčka pro trolejbusový okruh. Protažením trolejového vedení do křižovatky s Jankovcovou, ztratí tato smyčka svůj význam a bude zrušena. Propojením obou ulic vznikne křižovatka typu T, která umožní průjezd trolejbusů libovolným směrem.

Stávající trolejovou smyčku nahradí podle informací vedoucí odboru Lenky Mirgové smyčka nová. Ta vznikne na kruhovém objezdu v křižovatce ulic U Nových lázní a Pod Doubravkou. Trakční kabely tu budou pospojovány a prodlouženy zhruba o 20 metrů na nový napájecí bod.

V uvedené lokalitě, zejména v části směrem k botanické zahradě, žije velký počet seniorů. Ti by uvítali protažení trasy MHD ulicí Pod Doubravkou až k botanické zahradě. Podnětem, předloženým radní Věrou Říhou, se zabývali zastupitelé na svém posledním zasedání. Podle slov primátora Hynka Hanzy je ale takové řešení, vzhledem k dispozicím komunikací v těchto místech, technicky nemožné.

„Není v silách města dopravit lidi kamkoliv a kdykoliv,“ komentoval podnět seniorů primátor.

Autor, převzato z:
Ilona Kaulfuss

http://www.e-teplicko.cz/

Napiš komentář

Napsat komentář