Historie podniku

 • ARRIVA TEPLICE s.r.o., do června 2013 Veolia Transport Teplice s.r.o., do června 2008 DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s. r. o., do prosince 2000 DOPRAVNÍ PODNIK Teplice, s. r. o. (zkratkou DP Teplice, s. r. o.), do března 1995 DOPRAVNÍ PODNIK FRYDRYCH Teplice, s. r. o. (zkratkou DP FRYDRYCH Teplice, s. r. o.) je dopravní společností holdingu ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s. skupiny Arriva, dříve holdingu Veolia Transport Česká republika a. s., který byl součástí nadnárodní skupiny Veolia Transport. Provozuje městskou a příměstskou dopravu na Teplicku. Ředitelem firmy je Ing. Petr HAVLÍK, bývalý majitel.K 1. červnu 2017 společnost zanikla fúzí s částí společnosti Arriva Praha s.r.o., která byla zároveň přejmenována na Arriva City s.r.o
 • Provozuje zejména městskou autobusovou a trolejbusovou dopravu v Teplicích. Infrastruktura a trolejbusy patří městu, které je dopravci pronajímá.
 • Na základě výběrového řízení z roku 2006 provozuje v režimu závazku veřejné služby v letech 2007–2014 regionální autobusovou dopravu v oblasti příměstské dopravy Teplice, což představuje 13 % výkonů autobusové dopravy objednávané Ústeckým krajem.
 •  V roce 2008 Evropská komise na základě stížnosti Dopravního podniku Ústeckého kraje a. s. prošetřovala Českou republiku pro podezření ze zakázané finanční podpory zejména Dopravního podniku Teplice s. r. o. a Dopravního podniku města Ústí nad Labem a. s., ze strany měst a Ústeckého kraje. Komise měla podezření, že pro meziměstskou dopravu byly zneužity dotace, které jsou účelově vázány na provozování městské dopravy.
 • V sérii výběrových řízení na provozování autobusové dopravy v Ústeckém kraji v letech 2015–2024, pro něž zadávací podmínky vyžadují zcela nové, nízkopodlažní a klimatizované autobusy s elektronickými informačními prvky a sledováním polohy pomocí GPS a v jednotném zeleném krajském nátěru, uspěla Arriva Teplice ve dvou oblastech, a to
 • Teplicko (části dosavadních oblastí Příměstská doprava Teplice a Bílinsko), orientační poptávaný výkon 1 112 362 km/rok.  Dne 7. května 2014 vyhrála se základní cenou 25,16 Kč/km.
 • Příměstská doprava Teplice (oproti dosavadnímu stavu oblast zmenšena), orientační poptávaný výkon 1 510 079 km/rok.  Dne 7. května 2014 vyhrála se základní cenou 30,99 Kč/km.
 • Od 1. března 2012 provozuje též městskou autobusovou dopravu v Bílině. Tu od 1. listopadu 2011 na základě výběrového řízení provozoval Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., avšak po dvou měsících sporů mezi městem a dopravcem, zvláště kvůli nasazování nízkokapacitních autobusů na vytížené spoje, s ním město spolupráci ukončilo a DPMCHJ a.s. se svých nároků domáhá u ÚOHS a soudů.
 • Dne 21. 3. 2016 začíná provoz Arriva Expresu Teplice, Celní → Teplice, Hlavní nádraží → Teplice, Benešovo náměstí → Teplice, Pražská → Praha, Nádraží Holešovice, stanoviště 11. Základní cena je velmi hluboko pod úrovní konkurence. Je zde připojení k wi-fi zdarma a další vymoženosti.
 • 31. 12. 2023 → konec Arrivy v Teplicích
 • Příspěvková organizace Městská doprava Teplice, p.o. byla zřízena statutárním městem Teplice za účelem převzetí a provozování dopravního systému MHD Teplice včetně všech návazných činností, a to od 1. 1. 2024

Zdroj, převzato z:
https://cs.wikipedia.org

 

Napsat komentář