Linky & tarif

 •  MHD (objednané městem Teplice)

 • linky : 
 • provozovatel: ARRIVA City s.r.o.
 • DÚK (objednané Ústeckým krajem)

 • linky: 
 • provozovatel: ARRIVA City s.r.o.
 • linka č.580916 (Arriva Express)

 • provozovatel: ARRIVA City s.r.o.

  Jaké se platí jízdné?

Od 1. 1. 2015 je zaveden takzvaně zónově relační tarif, který cestujícím umožní v rámci Ústeckého kraje využívat výhod přestupního a časového tarifu. Pro cestujícího se zjednoduší odbavování (postačí znát z které obce do které pojede) a na jednu jízdenku bude možné jet například z Dubí do Ústí nad Labem i přesto, že bude přestupovat.

Pravidelní cestující si na Teplicku mohou předplatit časové jízdné na pravidelné cesty do zaměstnání nebo do škol, které je výhodnější oproti každodenní jednotlivé platbě u řidiče.

Nosičem zónově relačního tarifu Dopravy Ústeckého kraje je bezkontaktní čipová karta. Autobusové linky smluvních partnerů Dopravy Ústeckého kraje jsou od 1. 1. 2015 integrovány s linkami MHD Teplice. Je tedy možné jet na jednu jízdenku z okolí Teplic do města a v rámci platnosti jízdenky přestupovat.

Pro výpočet ceny jízdného použijte „Tarifní počítadlo jízdného Dopravy Ústeckého kraje“.

 Přeprava kočárku

S kočárkem po zóně 401 Teplice je osoba doprovázející kočárek přepravována zdarma.

Mimo zónu 401 Teplice je osoba doprovázející kočárek povinna zaplatit běžné jízdné.

- Při nástupu doporučujeme s kočárkem přijet k prvním dveřím (u řidiče), kde si zaplatíte a poté nastoupíte s kočárkem zadními dveřmi.

 Informační kanceláře

 1. Teplice, Benešovo náměstí
 2. Duchcov, Osecká

SPP DÚK a Tarif DÚK

Co se změní při tarifním odbavování cestujících v MHD Teplice a příměstské dopravě na Teplicku od 1.1.2015