Jednání o obnově trati 097

sobota 28. 9. 2013 - © JAN GRILL - MHDTEPLICE.CZ

Jak probíhají jednání o obnově trati 097 nebo o podpoře železniční dopravy. Rozhovor s krajským radním pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jaroslavem Komínkem.

Ústecký kraj dlouhodobě podporuje železniční dopravu. Od loňského máme zpracovanou koncepci rekreačních železničních tratí, které chceme obnovit a od příštího roku na několika z nich vysoutěžit dopravu na cca 5 let. Našim cílem je na tyto tratě znovu přivézt pravidelné turistické linky, které budou sloužit nejen obyvatelům našeho kraje.  Máme jeden z nejmladších vozových parků a objednáváme nejvíce kilometrů na železničních tratích v přepočtu na počet obyvatel a velikost kraje.

Všeobecně známou a sledovanou se stala nyní trať 097, kterou zničil rozsáhlý sesuv zeminy nad rozestavěnou D8 při povodních 2013. Jak si kraj představuje její další osud?

Ústecký kraj stále požaduje obnovu této tratě. Máme na trati platnou objednávku a chceme ji samozřejmě využívat i do budoucna. Vedeme intenzivní jednání se Správou železniční dopravní cesty s cílem najít nějakou možnost, jak dosáhnout obnovy této trati, která plní funkci dopravní obslužnosti kraje a zajišťuje spojení mezi městy a obcemi na trase. Trať nelze porovnávat s dálnicí, neboť velká část obcí podél dálnice neleží. Trať je využívána v hojné míře také turisty směřujícími například do Opárenského údolí nebo na Milešovku. Vlaky na trati 097 vcelku vhodně navazují v Lovosicích, Teplicích a Úpořinách na další vlaky, což jejich vytíženost ještě zvyšuje.  Bohužel musím zmínit, že mi nyní před volbami přijde populistické, že si politické hnutí PRO Kraj! nyní rok před krajskými volbami vybralo téma jedné jediné trati. Železniční dopravu se snažíme řešit koncepčně na území celého kraje.

 Jak jednání se SŽDC pokračují?

Na posledním jednání se zástupci SŽDC zaznělo, že na akci Obnova tratě 097 teprve zpracují projekt, aby vyčíslili její náklady. Pokud by kraj měl ustoupit od požadavku na obnovu poškozené tratě např. z důvodu její velké finanční náročnosti, požadoval by po SŽDC kompenzace na funkčních částech této tratě nebo na jiných úsecích železniční sítě v kraji. SŽDC nám však zatím nenabídlo jiné možné kompenzace, které by odpovídaly rozsahem obnově trati a které by nás přiměly ustoupit od této akce.

Celý článek najdete zde.

Autor, převzato z:
oficiálního webu Ústeckého kraje

Napiš komentář

Napsat komentář