Ke stávce není důvod, tvrdí kraj

arriva

Platí, že kraj nabídl dopravcům 85,5 milionu korun na zvýšení mezd řidičů formou dodatků smluv. Dnes se jednalo s dopravci Arriva, ČSAD Slaný, BusLine o dodatcích, dále se na jejich precizaci bude pracovat. Jednání směřují k akceptaci cesty dodatků ke smlouvám. O stávce řidičů se dnes nejednalo. Z vyjádření odborářů však vyplývá, že jejich prohlášení o stávce řidičů dne 8. 3. 2017 stále platí. Kraj postoj odborů dopravců hodnotí tak, že ke stávce není důvod.
 Kraj nepočítá, že bude zařizovat jakoukoli náhradní dopravu v případě stávky. Kraj, jako objednavatel veřejné služby na zajištění autobusové dopravy, počítá, že dopravci zajistí i dne 8. 3. 2017 dopravu dle uzavřených smluv. Pokud v důsledku stávky řidičů nevyjedou autobusové spoje, kraj uplatní smluvní sankce. Ty jsou v tomto případě poměrně vysoké.

Zdroj, převzato z:
http://www.kr-ustecky.cz

Napiš komentář

Napsat komentář