Změna SPP a Tarifu DÚK od 1. 7. 2016

Od 1. 7. 2016 dojde ke změnám Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek DÚK. Důvodem změny je zapojení městských doprav v Bílině a v Děčíně do DÚK a zrušení jednotlivých a jednodenních jízdenek uložených na BČK DÚK.

Nejdůležitější změny jsou:

  1. zapojení dopravce Dopravní podnik města Děčína, a.s.,
  2. rozšíření seznamu linek o MAD Děčín a MHD Bílina,
  3. nové tarify v zónách 301 Děčín a 461 Bílina, viz. ceník jízdného,
  4. doplnění specifik městských doprav v Děčíně a v Bílině, zejména úprava cen jízdného v zónách 301 Děčín a 461 Bílina včetně nyní poskytovaných slev a bezplatných přeprav dle současných tarifů v městských dopravách a dle dohod se Statutárním městem Děčín a s Městem Bílina,
  5. zrušení jednotlivých a jednodenních jízdenek uložených na BČK DÚK a ponechání těchto jízdenek pouze v papírové podobě za účelem předcházení problémům ve vlacích ČD a ve vozidlech na linkách MHD Ústí nad Labem, kde jízdenky na kartách nejsou uznávány,
  6. úprava povolené cesty dle požadavků cestujících v souladu s vedením jízdního řádu autobusové linky 608 a turistické linky T6 (z 53 do 56 a obráceně; 53,56,59),
  7. umožnění nahrávání profilu „student 15-26“ na osobní BČK DÚK po předložení platné ISIC karty vydané organizací ISIC Association u dopravce ARRIVA TEPLICE s.r.o.

SPP a Tarif je k dispozici zde.

Zdroj:
Arriva Teplice s.r.o. 

Napiš komentář

Napsat komentář