Vedení Arrivy: Problémy s řidiči, výdejem nových karet a málo času…

Rozhovor s Janem Gaislerem o současném stavu v dopravě z pohledu dopravce.

Všechny vozy, které byly zařazeny do provozu od 1. 1. 2015, a to jak pro příměstskou, tak i pro městskou dopravu, jsou vybaveny novým odbavovacím systémem. Nemilým faktem ale také je, že s některými vozy neměl od začátku roku prakticky kdo jezdit…

Blíže v rozhovoru s Janem Gaislerem, jednatelem Arriva Teplice s.r.o.

Museli jste se vyrovnávat s náhlým podstavem řidičů. Pro některé spoje ani nemáte lidi za volant. Čím to je?

Značný počet jich na konci roku ukončil pracovní poměr, část je nemocná. Snažíme se situaci řešit zaměstnanci jiných profesí i výpomocí z jiných společností v rámci skupiny Arriva, ale zcela jistě nezajistíme pro každý den dostatečný počet řidičů a některé linky/spoje nebudou obsazeny. Situaci řešíme i s úřadem práce, bohužel do dnešního dne nebyl přes úřad práce zprostředkován jediný hotový řidič, pouze se podařilo zahájit rekvalifikaci několika uchazečů o práci, ta však bude ukončena nejdříve v únoru 2015. Nutno podotknout, že v pondělí 5. ledna kromě jednoho řidiče, máme naplněný stav.

Na co si řidiči stěžují?

Hlavním problémem z pohledu řidičů jsou nové jízdní řády, které vůbec nepočítají s bezpečnostními přestávkami řidičů a které je proto nutné řešit střídáním řidičů na trase, což v důsledku znamená, že někteří řidiči vystřídají za směnu i 5 různých autobusů. Druhým problémem je přechod na nové odbavování, kdy řidiči musí prodávat širokou paletu jízdních dokladů a budou u sebe mít značnou hotovost, se kterou budou několikrát denně střídat a mají proto zcela oprávněné obavy o svou bezpečnost. Třetím problémem je všeobecná nespokojenost široké veřejnosti se změnami v naší oblasti, kde se prakticky všem cestujícím změní způsob cestování a systém odbavení a navíc naprosté většině se cestování zdraží a zkomplikuje.

Lidé na řidiče nadávají…

Vulgární urážky jsou pro všechny řidiče pravidlem a zaznamenali jsme už i několik fyzických napadení řidičů. A za této situace je nábor dalších řidičů velice problematickou záležitostí. Chtěl bych proto požádat cestující o trochu shovívavosti, když řidič ještě neumí odbavovací zařízení obsluhovat stoprocentně.

Musí řidič vydat jízdenku?

Ano, pokud se cestující neodbavuje časovou jízdenkou, musí dostat jízdenku. Výjimkou je tzv. elektronická jízdenka pro jednotlivou jízdu, kdy se jízdenka nahraje do čipové karty. I v tomto případě ale cestující dostane evidenční doklad. Prosím cestující, aby po řidičích důsledně vyžadovali vydání jízdenky, a aby si vydanou jízdenku zkontrolovali.

Jako velmi problematické se ale z pohledu cestujících jeví také přechod na nové karty…

Ano. Výměna a nabíjení čipových karet je obrovský problém, který se skládá z několika dílčích problémů: Náš původní záměr byl začít s výměnou už koncem října. Z mnoha příčin, objektivně neležících na naší společnosti (Arriva Teplice), se s výměnou karet začalo pozdě, až začátkem prosince.

Na Benešáku jsou fronty, lidé nadávají, proč nedáte na vydávání nových čipovek více lidí, aby se to stíhalo… Je to vůbec reálné?

Přes veškerou možnou snahu se nám nepodařilo zajistit více než dva nové zaměstnance navíc, které jsme posílili jedním zaměstnancem z vedení společnosti. Bohužel, hned druhý den po zahájení výdeje, resp. příjmu žádostí o nové karty jedna pracovnice zkolabovala a od té chvíle je v pracovní neschopnosti. Vzhledem k množství jiných úkolů v souvislosti se zahájením provozu dopravy od 1.1.2015 jsme nebyli schopni předprodej dalším zaměstnancem posílit. Momentálně jednáme se dvěma zájemci, pokud skutečně nastoupí, otevřeme další přepážku nebo prodloužíme provozní dobu.

Kapacitně ale nestíhá ani výroba karet. Jak to?

Z důvodů na straně dodavatele, kterému neprodloužila smlouvu na výrobu karet Státní tiskárna cenin a byl tak nucen najít nového dodavatele, s ohledem na poměrně složitý systém aktivace karet a z důvodu nedostatku čipů se výroba karet zpožďuje a nejsme schopni dodržet deklarovanou lhůtu pro výrobu karet 21 dní. Tím dochází k tomu, že i cestujícím, kteří si o kartu požádali, karta nemůže být vydána. Ti cestující, kteří na papírové žádance uvedli svůj e-mail, nebo si kartu objednali přes e-shop, dostanou mailovou informaci, že karta je připravena k vyzvednutí. Není tedy třeba, aby stáli zbytečně frontu. Ostatní, kteří e-mail neuvedli, prosím, aby pro kartu přišli o týden později, než je předpokládaný termín výdeje karty. Přechodně lze problém řešit nákupem papírové časové jízdenky sedmi- nebo třicetidenní přímo u řidiče.

Řidiči si stěžují také na to, že je na zastávkách hodně zdržuje vysvětlování cestujícím, jak celý nový systém funguje. Je to i problém na Benešáku v předprodeji při vydávání nových karet?

Minimální znalosti cestujících o novém systému dopravy hodně zdržují. Cestující často přicházejí do předprodeje zcela neinformováni a není žádnou výjimkou, že u okénka stráví čtvrt hodiny s naší pracovnicí, než si ujasní, jaký typ karty mu vyhovuje a pro jaké zóny si má kartu nabít. To se pak spolupodílí na dlouhém čekání ve frontách. Tato minimální informovanost se projeví i při nabíjení karet přímo v autobusech, protože zde řidiči nemají k dispozici internet a bez přístupu k tarifnímu počítadlu Ústeckého kraje je prakticky nemožné cestujícímu poradit, jakou relaci si má nechat nahrát do čipové karty.

Chtěl bych se všem cestujícím, kterým jsme způsobili potíže, omluvit, a ujistit je, že byť to tak možná nevypadá, děláme vše, co je v našich silách, abychom problémy vyřešili a doprava se vrátila do normálu.

Zdroj:
Teplický deník 

3 komentářů

3 komentářů k Vedení Arrivy: Problémy s řidiči, výdejem nových karet a málo času…


  1. Tady někdo kompletně zpackal všechno co mohl, počínaje informační kampaní zahájenou alespoň 3 měsíce před změnou dopravního systému po provozní záležitostí a viník je jen jeden provozovatel, který svaluje všechno na všechny ostatní jen tu chybu nevidí u sebe. Co třeba mít určitou rezervu, alespoň krizový plán. Tak to dopadá, když jediným kritériem je nejnižší cena, na městě nekompetentní osoby, které dopravu viděli maximálně zpoza svého volantu… ARRIVA měla jasně deklarovat své požadavky městu a ne podcenit výběrové řízení, aby vyhrála a hojila se na občanech Teplic. Viník je ARRIVA tečka a měla by odškodnit všechny, komu způsobila problémy, třeba náhradou ušlé mzdy a ony by je už přešly výmluvy, jak sehnat zaměstnance navíc je těžké…


  2. Zdá se mi, že i já jsem se víc starala o dopravu než oni… Nebo aspon dříve… Nemůžete nám dát 3 měsíční karty, kdo je má nemůže nabíjet. A ti co chtěj aspon měsíční papírovou jí také nemohou zakoupit u řidiče. Doufala jsem dneska ráno, že bude možnost si jí zakoupit. Musela jsem jet na normální. Musela jsem se bát, že si budu připlácet za Litvínovskou dopravu. Kvůli nezakoupení jízdenky jsem přišla o peníze navíc, kvůli zpáteční cestě. Na poslední chvíli jsem zjistila, že zakoupená karta na slevy se zrušila, přitom jsem měla nervy, kvůli její zařizování. Uvědomujete si, že nejste jediní v „presu“? Pokuste se aspon ty měsíční pro lidi, kteří jezdí i delší trasy každý den zajistit, prosím…
    Děkuji…

Napsat komentář