ÚPRAVY PROVOZU MHD TEPLICE OD 1. 1. 2015

Pozor !

V souvislosti s novou organizací příměstské dopravy, kterou komplexně od roku 2015 připravuje Ústecký kraj (trasy linek, jízdní řády, tarifní a smluvní přepravní podmínky), dochází od 1. 1. 2015 k oddělení teplické městské dopravy od příměstské dopravy. Teplická MHD bude provozována pouze na území města Teplice.

V praxi to znamená, že budou zrušeny trolejbusové linky 9, 12 a 13 a autobusové linky 120 – 129, 30, 131 – 132, 33, 134 – 139 a 141 – 148. Příměstské autobusové linky „stovkové“ řady budou nahrazeny novými autobusovými linkami 481 – 495, 802 a 803. Informace o provozu těchto linek získáte na webové stránce Ústeckého kraje www.dopravauk.cz v sekci „Autobusová doprava oblastí Teplicko a Příměstská doprava Teplice od 1. ledna 2015“.

Samostatnou teplickou MHD, objednávanou městem Teplice, bude zajišťovat 7 trolejbusových linek (1, 2, 3, 4, 5, 7, 10), tři autobusové linky (6, 8, 9) a bezplatná autobusová linka 12 pro spojení středu města s obchodním centrem Olympia, jejíž provoz financuje správa obchodního centra Olympia Teplice.

Mapa zóny Teplice

 

Linka č. 1

NOVÁ VES – BÍLÁ CESTA – TŘEŠŇOVKA – BENEŠOVO NÁMĚSTÍ - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – PLAVECKÁ HALA – ŠANOV II – TRNOVANY,SOMET

Stávající trolejbusová linka 1 bude prodloužena ze stanice Šanov II do stanice Trnovany,Somet. Linka bude provozována v pracovních dnech do 18 hodin v intervalu 24 min., v pracovních dnech večer a o víkendech a svátcích v intervalu 40 min. Do stanice Třešňovka bude zajíždět pouze v pracovních dnech do 18 hodin, v ostatní dobu bude na Třešňovku zajíždět linka 10. V pracovních dnech večer a o víkendech a svátcích pojede v úseku Benešovo náměstí – Trnovany,Somet pouze každý druhý spoj, ostatní spoje budou ukončeny ve stanici Hlavní nádraží. Na linku budou po celou dobu provozu nasazovány standardní nízkopodlažní trolejbusy.
Jízdní řád linky č. 1

 

Linka č. 2

ŘETENICE,TOLSTÉHO – NEMOCNICE – BENEŠOVO NÁMĚSTÍ – TRNOVANY – ANGER

Stávající trolejbusová linka 2 bude prodloužena ze stanice Nemocnice do stanice Řetenice,Tolstého. Linka bude provozována v pracovních dnech do 18 hodin v intervalu 24 min., v pracovních dnech večer a o víkendech a svátcích v intervalu 40 min. V ranní době do 6 hodin denně a v pracovních dnech dopoledne bude linka provozována pouze v úseku Nemocnice – Anger. Na linku budou v pracovních dnech do 18 hodin nasazovány velkokapacitní nízkopodlažní trolejbusy, v ostatní dobu provozu standardní nízkopodlažní trolejbusy.
Jízdní řád linky č. 2

 

Linka č. 3

ŠANOV I LÁZNĚ – PRAŽSKÁ – BENEŠOVO NÁMĚSTÍ – HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – TRNOVANY – ŠANOV II – PANORAMA

Stávající trolejbusová linka 3 má trasu nezměněnu. Linka bude provozována v pracovních dnech do 18 hodin v intervalu 24 min., v ostatní dobu bude provoz v úseku Šanov I lázně – Trnovany zajišťovat autobusová linka 9 a provoz v úseku Benešovo náměstí – Šanov II – Panorama autobusová linka 8. Na linku budou po celou dobu provozu nasazovány standardní nízkopodlažní trolejbusy.
Jízdní řád linky č. 3

 

Linka č. 4

ŘETENICE,TOLSTÉHO – NEMOCNICE – BENEŠOVO NÁMĚSTÍ – PLAVECKÁ HALA – PANORAMA

Nová trolejbusová linka 4 nahrazuje stávající trolejbusovou linku 12, je však prodloužena ze stanice Nemocnice do stanice Řetenice,Tolstého. Linka bude provozována v pracovních dnech do 18 hodin v intervalu 24 min., v pracovních dnech večer a o víkendech a svátcích v intervalu 40 min. V ranní době do 6 hodin denně a v pracovních dnech dopoledne bude linka provozována pouze v úseku Nemocnice – Panorama. Na linku budou po celou dobu provozu nasazovány standardní nízkopodlažní trolejbusy.
Jízdní řád linky č. 4

 

Linka č. 5

ŘETENICE,TOLSTÉHO – NEMOCNICE – BENEŠOVO NÁMĚSTÍ – TRNOVANY – ŠANOV II

Stávající trolejbusová linka 5 bude celotýdenně provozována pouze v úseku Řetenice,Tolstého – Šanov II. Linka bude provozována v pracovních dnech do 18 hodin v intervalu 24 min., v pracovních dnech večer a o víkendech a svátcích v intervalu 40 min. Na linku budou v pracovních dnech do 18 hodin nasazovány velkokapacitní nízkopodlažní trolejbusy, v ostatní dobu provozu standardní nízkopodlažní trolejbusy.
Jízdní řád linky č. 5

 

Linka č. 6

NOVOVESKÁ – BÍLÁ CESTA – TŘEŠŇOVKA – LIBUŠINA – JATEČNÍ – HŘBITOVNÍ – DUBSKÁ – BENEŠOVO NÁMĚSTÍ – MĚSTSKÉ SÁLY – LUNA – MARŠOVSKÁ – SOBĚDRUHY – TRNOVANY,SOMET

Nová autobusová linka 6 částečně nahrazuje stávající autobusové linky 125, 128, 33 a 138. Bude vedena v trase Novoveská – Bílá cesta – Třešňovka – Nemocnice – Libušina – Jateční/Hřbitovní – Dubská – Mánesovo náměstí – Benešovo náměstí – Městské sály – Zemská – Luna – Maršovská – Sobědruhy/Trnovany,Pluto – Trnovany,Somet. Linka bude provozována v pracovních dnech do 18 hodin v intervalu 24 min., v pracovních dnech večer a o víkendech a svátcích v intervalu 40 min. V úseku Libušina – Třešňovka bude linka v provozu pouze v pracovních dnech v ranní a odpolední špičce (každý spoj) a v pracovních dnech dopoledne (každý třetí spoj). V úseku Třešňovka – Novoveská bude linka v provozu pouze v pracovních dnech od 7 do 8 hodin a od 13.30 do 15.30 hodin (každý spoj) a v pracovních dnech dopoledne a od 15.30 do 18.30 hodin (každý třetí spoj). V úseku Libušina – Dubská bude linka v provozu pouze v pracovních dnech do 18 hodin s tím, že vybrané spoje nepojedou Jateční ulicí, ale Hřbitovní ulicí. O víkendech a svátcích bude zajištěn provoz v úseku Libušina – Hřbitovní – Dubská pouze v době od 9.30 do 17.30 hodin každým druhým spojem. Do zastávky Zemská bude linka zajíždět pouze v ranní a odpolední špičce pracovních dnů. V úseku Maršovská – Trnovany,Somet bude linka v provozu pouze v ranní a odpolední špičce pracovních dnů. V úseku Maršovská – Sobědruhy bude linka v provozu pouze v pracovních dnech večer a o víkendech a svátcích (každý druhý spoj). Na linku budou po celou dobu provozu nasazovány standardní nízkopodlažní autobusy.
Jízdní řád linky č. 6

 

Linka č. 7

ŘETENICE,TOLSTÉHO – NEMOCNICE – BENEŠOVO NÁMĚSTÍ – PRAŽSKÁ – PROSETICE

Stávající trolejbusová linka 7 má trasu nezměněnu. Linka bude provozována v pracovních dnech do 18 hodin v intervalu 24 min., v pracovních dnech večer a o víkendech a svátcích v intervalu 40 min. Na linku budou v pracovních dnech do 18 hodin nasazovány velkokapacitní nízkopodlažní trolejbusy, v ostatní dobu provozu standardní nízkopodlažní trolejbusy.
Jízdní řád linky č. 7

 

Linka č. 8

HUDCOV – BUZULUCKÁ – NEMOCNICE – BÍLINSKÁ – VALY – BENEŠOVO NÁMĚSTÍ – HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – TRNOVANY – ŠANOV II – PANORAMA

Nová autobusová linka 8 částečně nahrazuje stávající autobusové linky 126, 127 a 132. Bude vedena v trase Hudcov – Buzulucká – Nemocnice – Bílinská – Valy – Benešovo náměstí – Hlavní nádraží – Trnovany – Trnovany,Somet – Šanov II – Panorama. Linka bude provozována v pracovních dnech do 18 hodin v intervalu 24 min., v pracovních dnech večer a o víkendech a svátcích v intervalu 40 min.

Do zastávky Buzulucká bude linka zajíždět pouze v pracovních dnech v ranní a odpolední špičce (každý spoj) a v pracovních dnech dopoledne (každý druhý spoj). V úseku Hlavní nádraží – Panorama bude linka v provozu pouze v pracovních dnech večer a o víkendech a svátcích. Na linku budou po celou dobu provozu nasazovány standardní nízkopodlažní autobusy.
Jízdní řád linky č. 8

 

Linka č. 9

PROSETICE – ŠANOV I LÁZNĚ – PRAŽSKÁ – BENEŠOVO NÁMĚSTÍ – HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – MĚSTSKÉ SÁLY – LUNA – MARŠOVSKÁ – SOBĚDRUHY – OLYMPIA – GAGARINOVA – ŠANOV II

Nová autobusová linka 9 částečně nahrazuje stávající autobusové linky 121, 128, 129 a 138 a stávající trolejbusovou linku 9. Bude vedena v trase Bystřany,hřbitov – Prosetice – Šanov I lázně – Pražská – Benešovo náměstí – Hlavní nádraží – Městské sály – Luna – Maršovská – Sobědruhy – Olympia – Trnovany,Somet – Šanov II. Linka bude provozována v pracovních dnech do 18 hodin v intervalu 24 min., v pracovních dnech večer a o víkendech a svátcích v intervalu 40 min. Do zastávek Bystřany,hřbitov a Prosetice,žel.zast. bude linka zajíždět mezi 9. a 16. hodinou (zhruba každý třetí spoj).  Do Šanova I bude zajíždět pouze v pracovních dnech večer a o víkendech a svátcích, kdy není provozu trolejbusová linka 3. Do zastávky Olympia bude linka zajíždět až od 7 hodin. V úseku Sobědruhy – Olympia – Šanov II bude v pracovních dnech dopoledne a večer a o víkendech a svátcích provozován pouze každý druhý spoj, Na linku budou po celou dobu provozu nasazovány standardní nízkopodlažní autobusy.
Jízdní řád linky č. 9

 

Linka č. 10

NOVÁ VES – BÍLÁ CESTA – TŘEŠŇOVKA – BENEŠOVO NÁMĚSTÍ – TRNOVANY – ANGER

Stávající trolejbusová linka 10 má trasu nezměněnu. Linka bude provozována v pracovních dnech do 18 hodin v intervalu 24 min., v pracovních dnech večer a o víkendech a svátcích v intervalu 40 min. Do stanice Třešňovka bude zajíždět pouze v pracovních dnech večer a o víkendech a svátcích, v ostatní dobu bude na Třešňovku zajíždět linka 1. Na linku budou po celou dobu provozu nasazovány standardní nízkopodlažní trolejbusy.
Jízdní řád linky č. 10

 

Linka č. 12

BENEŠOVO NÁMĚSTÍ – TRNOVANY – OLYMPIA

Nová autobusová linka 12 nahrazuje stávající autobusovou linku 30. Linka bude provozována v pracovních dnech od 8 do 18 hodin v intervalu 30 min., v pracovních dnech večer a o víkendech a svátcích od 7 hodin v intervalu 40 min. Linka bude vozit zákazníky obchodního centra Olympia zdarma. Na linku budou po celou dobu provozu nasazovány standardní nízkopodlažní autobusy.
Jízdní řád linky č. 12

Autor:
Arriva Teplice s.r.o.

12 komentářů

12 komentářů k ÚPRAVY PROVOZU MHD TEPLICE OD 1. 1. 2015


 1. Zabývám se spolu s dalšími zájemci z mnoha zemí MHD u nás i ve světě, samozřejmě v prvé řadě coby teplický rodák a pamětník přednostně o Teplice. Prostudoval jsem za poněkud zmateného přílivu informací chystané změny dopravy v kraji, jež mají dopad i na naše město. Musím bohužel konstatovat, že s něčím tak nepodařeným jsem se ještě nesetkal; tu slátaninu muselo „lepit“ nějaké „paco“. Teplická síť budovaná krok po kroku do privatizace je totálně amputovaná, uvedu zde zavedenou historickou páteř Novosedlice, Pozorka, Bystřice, Dubí, Proboštov, Sobědruhy a k tomu navíc letité záměry převzít cenné směry na Krupku a Hrob.
  Hamižná honba za maximálními zisky majitelů firmy navíc nedává nejmenší naděje na další prodlužování trolejbusové sítě, spíše je nebezpečí za asistence radnice stávající linky v tichosti, v rozporu se současnými trendy ve světě nahradit autobusy. Vrcholem všeho je „geniální“ jednotný interval 24 minut v pracovní dny ve špičkách a to za podmínky – jak jsem z informací vyluštil – nepřestupního základního tarifu. Představa, že pro cestující veřejnost připravíte srozumitelnou informaci o podmínkách přepravy s přehledným popisem linek je zřejmě naivní; měli by jste respektovat fakt, že ne každý má přístup na internet, případně chuť a čas louskat na webu tu chaotickou smršť informací.
  Na závěr mého kritického komentáře mne nicméně nedá vyslovit podezření, že tu hetakombu má na svědomí někdo mimo rámec teplického podniku, jenže kritika a předpokládané kroky veřejnosti padají logicky na vás.


  • tak pro vyvrácení:
   nepřestupní a přitom časovej tarif jsme tady měli dosud, od nového roku bude dál časový a konečně i přestupný, dokonce z čehokoli na cokoli (bus, trajfl, vlak) a i vícekrát po dobu časové platnosti…
   hlavní rotyku v tom nadělal ÚK, kterej svázal MHD jen na katastrální území Teplic a mimo něj už budou drandit jeho krajský linky (skrz město samozřejmě taky a bude možno s nima jezdit jako s MHD), chválapřírodě všude na jednu jedinou čipovou kartu (hodně to okopírovali z systému IDOL na liberecku)


 2. Tak jsem zkusil napsat email (který tu níže odcituju) panu Maxovi z ÚK, protože mám jistou naději, že bych mohl pracovat v nové společnosti sídlící v areálu CTPark v Kateřinské ulici, takže na něj mám dva dotazy, jednak k obslužnosti zastávky u toho areálu, v současnosti zvané Krupka, Průmyslová zóna III a druhak k jiné zastávce u nás v Řetenicích. A vlastně ještě jeden k časovým předplatným:

  Prostudovával jsem si JŘ nových linek a obsluha zmíněné zastávky, nově navíc jen dvěma linkami, mi přijde dost tristní, respektive upřednostňuje pouze lidi, mající pracovní dobu 6-14 h a 14-22 h, v jiné časy autobusy k CTParku vůbec nezajíždějí a stavějí jen na hlavní silnici na Ústí. Mě by tam čekala pracovní doba naštěstí až od 7 h a tedy do 15:30 a zjišťuju, že při příjezdu bych vystoupil sice přímo u areálu, ale o víc než půlhodiny dřív (přičemž by stačilo cca 10 minut) a při odjezdu bych tak jako tak musel šlapat 750 m na hlavní tah a měl na to dlouhých 50 minut, čili 40 minut zbytečnýho čekání. Kdybych vlastnil auto, asi bych neváhal jezdit autem, ušetřil bych tak na dopravě a čekání na ní víc než 1,5 hodiny. Co se týče přestupu z trolejbusu a na trolejbus, vypadá to asi na některou trnovanskou zastávku, nejspíš tu u policie. Bude vůbec možné nějaké operativní přizpůsobení trasování a časování linek v té průmyslové zóně podle pracovních dob působících firem? Konkrétně ta, do které možná nastoupím se má rozšiřovat a přibírat víc lidí a teoreticky tedy víc cestujících, co budou chtít přicestovat a odcestovat těsně před 7.00 a těsně po 15.30 (připouštím, že můžou používat vlastní auto).

  K Řetenicím: ze všech nových krajských linek se nějak vytratila zastávka Řetenice, Perla, která mi nyní slouží jako nástupní i výstupní. Je to jen nějaká chyba (protože sousední zastávky Sídliště a Nemocnice v JŘ jsou), nebo záměr?

  K časovému kupónu: pokud by mi ta práce vyšla, asi by pro mě bylo výhodné kupovat si časové předplatné pro cesty mezi zónami Teplice a Krupka. Jenže ještě potřebuju jezdit na druhou stranu, 1x až 3x v týdnu jezdím odpoledne busem z Bílinské do Chotějovic (někdy jedu vlakem z a do Řetenic) a večer zpět, doposud za hotovost, protože pro kartu DPmML bych býval musel 2x do Bíliny, kam ale nejezdím. Co by se mi vyplatilo víc – pořídit si kupón rovnou ze zóny Světec do zóny Krupka včetně jízd v MHD TPC a nebo nechat prvně zmíněný a cesty na zkoušky kapely (a vlastně i na sraz před odjezdem na kšeft) hradit z elektronické peněženky?

  Snad nějakým způsobem odpoví, když ne individuálně, tak aspoň nějakou informací na jejich webu…


  • Odpovím si sám: získal jsem před pár dny práci a jezdím z Řetenic do Průmyslový zóny III, což by mě na 30 dní stálo na předplatným 546 Kč. Ale k tomu ty cesty do Chotějovic 2x týdně: platil bych-li z peněženky, vyšlo by mě to jen o pár korun levněji, než když jsem si pořídil 30denní kupón mezi Světcem a Krupkou. A mám klid, můžu přitom jezdit jakkoli aj do Duchcova, aj do Dubí…


 3. nemohu nalest trasu benesovske namesti do Retenic od 5.00hod ve dnech 24..25…26 .12.
  a 31.12 pomuze mi nekdo?


 4. a jak se mám dostat do Proboštova z Řetenic??????


 5. Dobrý den, dnes moje děti čekaly na jediný autobus, který je může včas dopravit do školy (jiné linky a více spojů jste zrušili) a i po dvacetiminutovém čekání se autobusu nedočkaly. Musela jsem otravovat příbuzné, aby je odvezli autem. MHD tedy pozbývá smysl. Jednalo se o spoj v 7,06 od Prosetic do Proboštova. Pojede zítra bus č. 482 dle jízdního řádu? Děkuji za odpověď. D.Pike

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>