Spouštíme dopravu jednadvacátého století

logo Doprava Ústeckého kraje (2015)

Ústecký kraj je jediným, který v takovémto rozsahu uskutečnil výběrová řízení na autobusové dopravce na svém území.

Jak jste spokojen s jejich průběhem? První otázka pro radního Jaroslava Komínka, jenž má v gesci dopravu a silniční hospodářství.
Soutěže se připravovaly několik let. Měli jsme obrovskou výhodu v tom, že jsme obdobnou soutěž realizovali již před osmi lety,
takže jsme jen zlepšili to, s čím jsme nebyli spokojeni.

O co se jednalo konkrétně?
Například ve smlouvách nebyla zcela přesně formulována velikost autobusů. Jeden dopravce, který působí na Chomutovsku a Lovosicku, toto obešel a pořídil zcela nevyhovující mikrobusy. Cestující si stěžovali na to, že se tam nevejdou s kočárkem, že jsou v mikrobuse velmi namačkáni, a ani komfort cestování neodpovídal našim představám.

Nové smlouvy toto řeší?
Ano, noví dopravci mají jasně defi novanou velikost autobusu podle konkrétní oblasti, kterou budou obsluhovat, a podotýkám, že se vždy bude jednat o autobus, a nikoliv nějakou náhražku. To znamená čtyři řady sedadel a místo pro kočárek. Nejkratší autobus bude měřit 8,5 metru.

Co se ještě v cestování zlepší?
Všechny autobusy budou plně klimatizované, nízkopodlažní, budou v jednotném grafickém nátěru a budou mít elektronický informační systém včetně zvukového hlášení pro nevidomé – prostě moderní doprava srovnatelná s veřejnou dopravou ve vyspělé západní Evropě. Nejpodstatnější ovšem bude jednotná jízdenka, kterou bude moci cestující uplatnit u všech našich dopravců a při pořízení časové jízdenky s platností na 90 dnů nahrané na čipové kartě bude mít cestující slevu cca 42 %.

A co přestup mimo Integrovaný dopravní systém?
Tak to už záleží na městech, která provozují MHD, jestli se budou chtít do tohoto našeho systému připojit. My je do tohoto nemůžeme nutit, je to mimo naše kompetence. Záleží na nich, jak kvalitní dopravu chtějí svým občanům nabídnout. Iniciativa k jednání s městy o připojení k IDS je vstřícným krokem Ústeckého kraje. Sama města by měla mít zájem na připojení k Integrovanému dopravnímu systému Ústeckého kraje, který spouští na všech svých autobusových a následně i vlakových linkách. Bohužel to často vnímám ze strany kraje jako přemlouvání, vnucování a vysvětlování něčeho, co by mělo být úplnou samozřejmostí a logickým krokem dohody dvou samospráv. Dohody, která povede k pohodlnému, lepšímu a levnějšímu cestování občanů Ústeckého kraje.

A jaký k tomu města zaujala postoj?
Začátkem roku jsme všechna města, která mají provoz MHD, oslovili a jasně řekli, že v případě připojení jim budeme kompenzovat případný propad jejich tržeb. Opravdu nám záleží na cestujících, kteří budou chtít přestupovat z naší dopravy na MHD a využívat moderní hromadnou dopravu. Bohužel některá města k tomuto přistupují velmi laxně. Nejdále jsme v jednáních s Ústím a Teplicemi, naopak jednání s ostatními městy jsou teprve na počátku. V menších obcích je to spíše formalita. S Českými drahami vedeme také intenzivní jednání.

Už máte uzavřeny všechny smlouvy, a jak se připravují dopravci na jejich plnění?
Kromě jedné oblasti máme uzavřené smlouvy již všude a všichni noví dopravci nás pravidelně měsíčně informují o své připravenosti. Podle posledních jednání budou mít všichni dopravci v prosinci již nové autobusy a nové odbavovací systémy. Někteří dokonce již dříve. Výhodou je, že s většinou dopravců, kteří pro nás plnili smlouvy doposud, budeme spolupracovat i nadále, a proto je komunikace lepší.

Převzato z:
Listy Ústeckého kraje
(krajské noviny)
ročník 13 / září 2014

2 komentářů

2 komentářů k Spouštíme dopravu jednadvacátého století


  1. Když jsem si přečetla změny, které jste připravili pro teplickou příměstskou dopravu, vstávaly mi vlasy hrůzou. To co bezva fungovalo ku prospěchu všech lidí, někdo od stolu jen tak zruší. Copak za ten geniální nápad dostal? Tato myšlenka mohla napadnout jen totálního ignoranta, který jezdil hromadnou dopravou ještě za totalizmu. Následek bude jen to, že Teplice budou totálně ucpány auty a naše životní prostředí dostane opět na zadek.Tímto vyjímečným nápadem totálně zlikvidujete infrastruktůru dopravy, která byla budována posledních dvacet let. Jsme nadšeni, co jste zase vymysleli!!! Jde Vám opravdu jen o prospěch, ale nevíme pro koho. Pro lidi z teplicka určitě není!


  2. Pokud vše bude fungovat, jak je plánované, tak to bude určitě krok k lepšímu. Hlavně vítám zavedení nočních linek, které Dopravní podnik Teplice odmítal. Výborné jsou i časové jízdenky (7, 30 a 90 denní). Pokud se do IDS zapojí i ČD, bude to úplně super.

Napsat komentář