Soutěže na nové dopravce přinášejí úspory

Schéma plánovaného rozdělení Ústeckého kraje na dopravní oblasti od roku 2015 | Zdroj: Listy Ústeckého kraje - ročník 12, únor 2013

Posledním dnem roku 2014 skončí platnost osmiletých smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje. Již od loňského roku probíhá intenzivní aktivita objednatele tj. příslušného odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje při zajišťování přechodu na další smluvní období v zajištění linkové autobusové dopravy pro obyvatele Ústeckého kraje, a nejen pro ně.

Od počátku tohoto roku probíhá série soutěží dopravců, ze kterých vznikají desetileté smlouvy pro období let 2015 až 2024. K zahajování a průběhu soutěžení byla napsána již řada článků, ale co vlastně vede objednatele ke změnám parametrů nových a stávajících smluv. Co bude jinak a je vůbec důvod ke změnám?

V první řadě je nutné konstatovat, že soutěžit se musí a i služby veřejné dopravy zajišťované v závazku veřejné služby musí být v souladu s požadavky Evropského společenství transparentní. Od doby platnosti současných smluv se také změnila česká legislativa (přizpůsobila se ES) a tomu i odpovídají parametry soutěží a budoucích smluv. Ústeckému kraji se tím zároveň také otevírá jedinečná možnost ovlivnit dlouhodobě podobu služby do organizačně jednotného a unifikovaného celku.

Stejné podmínky pro soutěžící, jasně definované požadavky objednavatele

Současné dobíhající smlouvy dávají dopravcům velký prostor k vlastnímu výkladu jak kvality služeb cestujícím, tak k technickým požadavkům na typy a vybavení vozidel. Nejkřiklavější nejednotnost se však dotýká odbavovacích systémů a tarifů jednotlivých dopravců.

V rámci transparentnosti a omezení možného zvýhodnění již „zaběhnutých“ dopravců začínají nové smlouvy pro dopravce takzvaně od nuly. Nový vozový park s požadavky jasně definované minimální kapacity na konkrétní linky vytvořené na základě dlouholetých poznatků a analýz provozu. Technické prvky vozidla musí splňovat kritéria zaručující jednotný komfort pro cestujícího bez ohledu
v jaké části kraje a s jakým dopravcem se sveze. Kompatibilní odbavovací zařízení umožní realizaci jednotného tarifního systému kraje. Minimální doplňkové služby dle předem stanovených podmínek. To jsou nejstručnější avšak pro základ úspěchu soutěží i dopravního systému klíčové argumenty, které dopravcům umožňují kvalifikované vytvoření optimální cenové nabídky.

Kvalita, spolehlivost, jednotné podmínky nabízených služeb – jistota cestujícího

Jakkoli současné smlouvy dbají na růst komfortu cestujícího, nové přinesou v podstatě revoluční změny – pochopitelně k lepšímu. Cestující u smluvního dopravce nebude muset zjišťovat zbytečně mnoho detailů. Všichni budou mít nastaveny shodné tarify, shodné kvalitativní podmínky, a předepsaná vozidla. Jednoduše řečeno s bezbariérovými zelenými autobusy charakteristickými pro Ústecký kraj pojedete snadno, rychle a bezpečně. Stejně tak síť 18 informačních míst dopravců bude splňovat řadu jednotných informačních postupů, které cestujícím usnadní orientaci při plánování cesty nebo vyřizování žádostí souvisejících s veřejnou dopravou osob.

Soutěže – výhoda pro všechny

Přestože podmínky Ústeckého kraje nastavují na české poměry laťku vysoko, včetně detailně propracovaných smluvních sankcí za nedodržení závazku vůči objednateli, jistota dlouhodobých zakázek se stabilním příjmem, vede k velkému zájmu dopravců o účast v soutěžích. Desetiletá smlouva umožňuje lépe plánovat odpisy vozidel, poskytuje větší prostor pro analýzu hospodaření a snížení případného finančního rizika. Výsledkem jsou ceny pohybující se významně pod úrovní současných smluv. Například u již uzavřených smluv z první etapy, která byla úspěšně vysoutěžena a potvrzena i z hlediska zamítnutí odvolání neúspěšných uchazečů, se cena pohybuje od 27,- do 27,50 Kč za 1 ujetý km. Ústeckému kraji se tak daří realizovat plán přípravy dopravního systému od roku 2015, a zároveň vytvářet významnou finanční úsporu z předpokládaného rozpočtu na dopravní obslužnost. I když zatím nelze určit, jak bude s uspořenými penězi naloženo, otevírá se možnost zvážit jejich případné využití v projektech dopravní obslužnosti, kterých jsme se zatím nemohli věnovat, jako jsou dopravní terminály a další rozšiřování doplňkových služeb.

Zdroj:
Listy Ústeckého kraje, ročník 12/listopad 2013

Napiš komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>