Ecodriving – školení ekonomické a ekologické jízdy

Hospodárná jízda představuje chytrý způsob jízdy, využívající nové technologie ve vozidlech ve prospěch nižší spotřeby paliva a současně vyšší bezpečnosti silničního provozu. Úsporná jízda dále rovněž významně přispívá k ochraně klimatu, ke snižování znečišťování životního prostředí a podpoře
udržitelného rozvoje v dopravě.

Koncem roku 2011 probíhalo ve VT Teplice školení ekonomické a ekologické jízd, pod názvem Ecodriving. Školení navazovalo na program Going for Green a zúčastnili se ho všichni řidiči teplické provozovny. Nešlo však zdaleka o první takto zaměřený trénink. Ve firmě již několik let funguje systém sledování a vyhodnocování jízdních parametrů vozidel a jejich správného způsobu ovládání a řízení. Řidičům, u kterých byla po delší dobu zjištěna zvýšená spotřeba pohonných hmot, byla nabídnuta možnost zúčastnit se vzdělávacího kurzu, zaměřeného na seznámení se s technikami šetrného a hospodárného řízení autobusu.
V rámci programu, který probíhal ve firemním školicím středisku, byla zohledňována specifika jednotlivých typových řad autobusů, provozního prostředí a činností řidiče dle provozních podmínek. Na školení navazoval praktický trénink řidičských dovedností v silničním provozu. Následné vyhodnocení ukazatelů spotřeby a rozbor jízdních parametrů vozidla ukázaly, že u všech řidičů, kteří se školení účastnili, došlo v daném ohledu ke zlepšení. Díky úspěchu pilotního projektu bylo rozhodnuto o zařazení speciálního vzdělávání v oblasti ekonomické a ekologické jízdy do vzdělávacího programu všech řidičů společnosti Veolia Transport. V průběhu školení získali zaměstnanci přehled o moderních technologiích v dopravě a o způsobech jejich správného využívání. Mnozí řidiči byli překvapeni rychlostí i rozsahem vývoje, kterým autobusy v posledních letech prošly, a pochopili řadu souvislostí v oblasti diagnostiky a prevence závad. Někteří šoféři zjistili, že ač jsou letitými profesionály a bez nehod najezdili statisíce kilometrů, jen praxe bez dalšího vzdělávání jim dnes k maximálnímu a zároveň hospodárnému využití technologií současných vozidel nestačí. Široká diskuse se rozvinula po výkladu jednotlivých stylů jízdy, zejména když účastníci školení zjistili, že většina toho, co přednášející říkal, se týká přesně těch úseků pozemních komunikací, po kterých denně sami v rámci své pracovní náplně jezdí. Velké překvapení mnoha aktérů vzbudila prezentace provozních údajů z jednoho typu autobusu používaného na jedné konkrétní lince, avšak řízeného různými řidiči. Zásadním důvodem k zamyšlení nad problematikou ekonomiky provozu se staly značné rozdíly ve spotřebě paliva, ve způsobu využívání motoru nebo ve způsobu a délce brzdění. Sami účastníci následně uváděli, jakých chyb se jednotliví řidiči při jízdě mohli dopouštět, a také navrhovali případná řešení, jak chybám předcházet. Poněkud unikátní součástí školení Ecodriving v Teplicích byla pasáž věnovaná provozu trolejbusů. Při ní se řidiči dověděli spoustu tipů pro ekonomickou jízdu s trolejbusem a ekonomický způsob topení a připomněli si zásady kontroly a obsluhy sběrací soustavy včetně řádného využití a následné výměny sběracích botek. Za velmi pozitivní lze mít fakt, že se témata probíraná v rámci školení, stejně jako informace o úspěších či případných neúspěších, postupně přenesly i do běžných diskusí, které mezi sebou jednotliví pracovníci vedou. Je zřejmé, že provedené vzdělávání položilo pevné základy v podobě znalostí a dovedností, na kterých jednotliví řidiči mohou dále rozvíjet své pracovní schopnosti a neustále tak zvyšovat svou profesionalitu. Ačkoli nyní záleží především na konkrétních řidičích, jak dobře získané poznatky využijí, vedení společnosti předpokládá, že obdobné vzdělání s rozšířeným obsahem bude probíhat i letos.

Autor:
Vétéčko – časopis společnosti Veolia Transport ČR 1/2012

Napiš komentář

Napsat komentář